BALÍKY MECHANICKÝCH ČASTÍ VÝŤAHOV
(bez elektrovýzbroje, montáže, skúšok)

Každy typ výťahu je vo variante s mechanickými dverami (BUS+ručné dvere) alebo automatickými dverami, ako aj s prevodovým a bezprevodovým strojom (Gearless)
V tabuľke sú uvedené aj: rozmer šachty, príkon stroja, typ a rozmer dverí. Pre danú kategóriu je základná cena pre 9 staníc a potom príplatok za +/- jednu stanicu.

 Pokiaľ kliknete na niektorý riadok, zobrazí sa informačná dispozícia daného výťahu a príklad kabíny.

 

Upraviť
Mechanické dvere Automat. dvere
Prevodový stroj Gearless Prevodový stroj Gearless
Typ MP MG AP AG
9 st. +/- stan. 9 st. +/- stan. 9 st. +/- stan. 9 st. +/- stan.
TOV
šachta
375
1160
1
1440
1:1 14318
3,5 kW
596
BUS 700
16587
3,8 kW
606
BUS 700
18622
3,5 kW
996
C4 Slim 700
20870
3,8 kW
1003
C4 Slim 700
TOV
šachta
375
1500
2
1450
1:1 14704
3,5 kW
658
BUS 800
16968
3,8 kW
658
BUS 800
14759
3,5 kW
638
T2 RLO 800
17052
3,8 kW
638
T2 RLO 800
TOV
šachta
400
1150
1
1750
1:1 16003
4,0 kW
673
BUS 800
17262
3,8 kW
659
BUS 800
20364
4,0 kW
1064
C4 Finel 700
21623
3,8 kW
1050
C4 Finel 700
TOV
šachta
450
1160
1
2110
1:1 16413
4,9 kW
676
BUS 800
19165
3,8 kW
676
BUS 800
18982
4,9 kW
869
C4 Ferm 700
21639
3,8 kW
868
C4 Ferm 700
2:1 17652
4,0 kW
689
BUS 800
18857
4,4 kW
706
BUS 800
20221
4,0 kW
882
C4 Ferm 700
21331
4,4 kW
898
C4 Ferm 700
TOV
šachta
1000
1800
1
2350
1:1 20262
8,6 kW
660
T2 RLO 800
21188
6,4 kW
671
T2 RLO 800
2:1 19193
8,0 kW
665
T2 RLO 800
20392
7,0 kW
687
T2 RLO 800

 

Pokiaľ kliknete na niektorý riadok, zobrazí sa informačná dispozícia daného výťahu a príklad kabíny.
Výpočty obsahujú kompletnú mechanickú časť výťahy a dokumentáciu.
Ceny sú bez elektrovýzbroje, ktorú si môžete vybrať podľa vašich preferencií.